Grunt Szczepny

Grunt Szczepny

Grunt Szczepny 5l

  • Zwiększa szorstkość i wzmacnia podłoże (zawiera piasek kwarcowy)
  • Idealny do stosowania w systemach " płytka na płytkę" (remont bez kucia)
  • Do stosowania również przy podgrzewanych podłogach.
  • Wyrównuje chłonność podłoża.
  • Do stosowania na beton, stare płytki, lastryko, płyta OSB.


Farby i tynki - nasze produkty